Uncategorized

Uproszczona procedura zgłoszenia obiektu rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35 m2 – BAZA WIEDZY MOBILE DEVELOPMENT

Zgłoszenie jest uproszczoną metodą uzyskania zgody na budowę.

Trybem zgłoszenia może być objętych wiele obiektów, w tym wolno stojące; budynki mieszkalne jednorodzinne oraz parterowe budynki rekreacji indywidualnej (domy letniskowe) rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. 

Pamiętać trzeba, że taki dom stawiany na innej działce niż reakcyjna, musi być dostosowany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten dokument określa między innymi wysokość obiektu, kolor pokrycia dachowego czy dopuszczalne materiały elewacyjne. W naszym przypadku wymiary domu determinują  ograniczenie transportowe.

Przed zakupem działki najlepiej sprawdzić czy dany obszar objęty jest opracowaniem mpzp. Jeśli nie, należy wystąpić o warunki zabudowy oraz o obszar oddziaływania budynku. 

“Wysokość naszych domów wynosi maksymalnie 4m. Kąt nachylenia dachu to 33 stopnie.”

Zakres dokumentacji oraz wymagania

Należy pamiętać, że zakres dokumentacji oraz wymagania stawiane obiektom w przypadku domu jednorodzinnego i domu letniskowego będą różne.  W przypadku domku letniskowego konieczne jest jedynie zgłoszenie samego faktu budowy – do starostwa powiatowego lub do urzędu miasta.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych. Aby dokonać zgłoszenia, należy posiadać m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, szkice i rysunki domu oraz jego lokalizację na działce (mogą być uproszczone – chodzi m.in. o podstawowe rzuty budynku i elewacji oraz ich wymiary).

Komplet rysunków które przekazujemy klientowi:

1) Rzut techniczny domu;
2) Przekrój domu;
3) Elewacje domu.

Co ważne, szkice i opis może zrobić samodzielnie przyszły właściciel domu – nie musi być to projektant z uprawnieniami. Jeśli po upływie 21 dni od daty zgłoszenia nie nastąpią przeciwwskazania ze strony określonego urzędu – można śmiało rozpoczynać prace budowlane. Nazywa się to tak zwaną cichą zgodą.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu poznania Twoich potrzeb i dopasowania oferty.  

logo_180w

Producent Mobilnych Domów i Biur Modułowych