Rozbudowa domu – co należy wiedzieć?   

Rozbudowa domu

Rozbudowa domu to poważne przedsięwzięcie. Należy ją dobrze przemyśleć i odpowiednio się do niej przygotować. Nie tylko pod względem tego, jak ma wyglądać rozbudowa, ale również jak przygotować się do niej pod względem formalnym.

Na czym polega rozbudowa domu? Jakie formalności należy podjąć w celu jej przeprowadzenia? Czy do rozbudowy domu potrzebne jest pozwolenie? Czy różni się od nadbudowy? Ile kosztuje rozbudowa? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Na czym polega rozbudowa domu?   

Na czym polega rozbudowa domu

Polskie prawo budowlane traktuje rozbudowę domu w taki sam sposób jak jego budowę. Tak samo traktowana jest jego nadbudowa. Polega ona na wykonaniu prac budowlanych, dzięki którym posiadana już nieruchomość zyska dodatkową powierzchnię.

Rozbudowa domu to zabieg szeroko stosowany. Mogą skorzystać z niego na przykład powiększające się rodziny. To także rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą zwiększyć wartość zakupionej nieruchomości.

Rozbudowa domu może przyjmować najróżniejsze postaci. W zależności od potrzeb, w procesie rozbudowy domu możesz dostawić np. garaż, ale możesz też zbudować całe dodatkowe skrzydło. Może się odbywać zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Formalności do załatwienia krok po kroku   

Od 2015 roku nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku rozbudowy domów mieszkalnych. Oznacza to, że wystarczy złożyć proste zgłoszenie do starosty lub urzędu miasta.

Zgłoszenia możesz dokonać na stronie e-Budownictwo.

W zależności od tego, czy dotyczy cię obowiązek tworzenia projektu budowlanego, będziesz składać różne dokumenty. Poniżej znajdziesz szczegółowe listy.

Zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego

 1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 3. Szkice
 4. Rysunki
 5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 6. Opis techniczny instalacji
 7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 8. Uzasadnienie zarządcy drogi
 9. Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
 10. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 11. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
rozbudowa krok po kroku

Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym

 1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 3. Oświadczenie inwestora, że planowana budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
 4. Projekt rozbudowy domu
 5. Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków
 6. Decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 8. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego
 9. Pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 10. Pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz warunki utrzymania
 11. Decyzja o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej
 12. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 13. Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
 14. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
 15. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 16. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Czy potrzebne jest pozwolenie na rozbudowę? 

Zazwyczaj możliwa będzie rozbudowa domu na zgłoszenie bez pozwolenia. Wówczas wystarczy dopełnić formalności wymienionych poniżej. Jednak czasami pozwolenie na rozbudowę domu będzie konieczne. Będzie tak w sytuacjach, gdy:

 • budowa wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • budowa wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000;
 • roboty budowlane mają być wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;
 • budowa lub roboty budowlane będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Nadbudowa a przebudowa   

Nadbudowa a przebudowa

Mówiąc o rozbudowie domu, warto pamiętać o pewnych różnicach pomiędzy tymi trzema pojęciami: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa. Rozbudowa jest najbardziej ogólnym pojęciem. Opisuje wszelkie działania prowadzące do zwiększenia powierzchni budynku.

Nadbudowa poniekąd zawiera się w tym pojęciu. Mówimy o niej, mając na myśli dobudowanie piętra lub jakieś inne działania budowlane, dzięki którym zwiększy się przestrzeń użytkowa domu, ale nie jego powierzchnia zabudowy.

Jeszcze czym innym jest przebudowa domu. Ustawa Prawo budowlane opisuje ją jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Jakie są koszty rozbudowy domu?

Koszty rozbudowy domu będą oczywiście zależne od tego, jakie prace planujemy wykonywać. Najtańszym rozwiązaniem będzie zazwyczaj nadbudowa, czyli rozbudowa domu w pionie – dobudowanie piętra albo wysokiej przybudówki przy domu.

Znaczny wydatek poniesiemy natomiast jeśli zdecydujemy się rozbudować nasz dom w poziomie. Sporo kosztów w takim przypadku będzie wiązało się z wylaniem nowych fundamentów, co oczywiście nie będzie potrzebne w przypadku nadbudowy.

Ile w takim razie będzie kosztować stworzenie takiej dobudowy do domu? To będzie zależeć w głównej mierze od powierzchni dobudowy. Jeśli zdecydujesz się postawić skrzydło o wielkości całego domu, licz się z tym, że zapłacisz za rozbudowę tyle samo, ile kosztowałoby postawienie budynku od zera.

Wiedząc, na czym polega rozbudowa domu, możesz podjąć lepszą decyzję. Zanim na cokolwiek się zdecydujesz, poznaj wszystkie wymogi formalnie związane z rozbudową, jakie przedstawiliśmy w naszym artykule.

Udostępnij