Uncategorized

Dom 35m2 bez pozwolenia na budowę – czy to możliwe?

Zamierzasz wybudować dom? Zanim zaczniesz planować kolejne prace, musisz najpierw uzyskać pozwolenie na budowę. Ustawowy termin rozpatrzenia dokumentu przez starostwo i udzielenia odpowiedzi, wynosi do 65 dni. Może on zostać wydłużony, np. w sytuacji, gdy Twój wniosek nie będzie kompletny. Co jednak, gdy nie chcesz czekać? Polskie prawo przewiduje możliwość postawienia domu bez pozwolenia o ile jego powierzchnia nie przekracza 35m2. Może zatem warto zgłębić ten temat?

Dom 35m2 bez pozwolenia na budowę a prawo budowlane

Ograniczenia dotyczące powierzchni to nie wszystko. Prawo budowlane jasno wskazuje, że z pozwolenia na budowę są zwolnione stojące budynki parterowe o charakterze indywidualnej rekreacji, których powierzchnia sięga do 35m2. Co więcej, powinny być przeznaczone do okresowego wypoczynku, mowa zatem m.in. o domkach letniskowych. Nie można jednak stawiać ich w dowolnej ilości. I tu prawo wprowadza kolejne ograniczenia. Na każde 500m2 działki można postawić jeden dom o powierzchni 35m2 bez pozwolenia na budowę. Jeśli zatem dysponujesz działkę o powierzchni 1000m2 lub nieco więcej, to bez problemu możesz wybudować na niej aż dwa domy 35m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Te same przepisy dotyczą również wolno stojących budynków gospodarczych, a także garaży. 

Gdzie można wybudować dom bez pozwolenia?

Dom 35m2 bez pozwolenia na budowę możesz postawić na działce objętej miejscowym planem zagospodarowania. Sprawdzić możesz go w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli plan jest dostępny, to zweryfikować należy jego ustalenia, a więc przede wszystkim przeznaczenie terenu oraz wymagania dotyczące planowanej zabudowy. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, to wówczas możesz zgłosić roboty budowlane. Pamiętaj jednak, że dom do 35m2 o charakterze rekreacyjnym nie jest domem mieszkalnym. Jeśli planu miejscowego nie będzie, to wówczas konieczne może okazać się uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie w każdym przypadku jest to niezbędne, dlatego najlepiej dopytać o tę ewentualność w urzędzie. Niestety, w tym zakresie przepisy prawa nie są jednoznaczne i podlegają interpretacji urzędów.

Jak zgłosić dom 35m2 bez pozwolenia na budowę?

Brak pozwolenia na budowę nie oznacza samowoli budowlanej. Istnieje obowiązek prawny zgłoszenia robót budowlanych. Aby to zrobić należy złożyć stosowny wniosek w starostwie. Zawrzeć musisz w nim informacje dotyczące budowy domu do 35 m2. Co dokładnie powinieneś uwzględnić i jakie dokumenty dołączyć? Będzie to:

  • zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
  • termin rozpoczęcia prac budowlanych,
  • charakter inwestycji – dom rekreacji indywidualnej,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości,
  • szkice lub rysunki domu do 35 m2 (rzut, usytuowanie względem działki, elewacje z wymiarami).

Zawiadomienie należy złożyć przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych. W tym przypadku nie trzeba czekać na decyzję starostwa, już dzień po złożeniu zawiadomienia, można rozpocząć prace budowlane. Co istotne, w przypadku obiektu, który nie jest trwale połączony z gruntem i przewidziany jest do przeniesienia w ciągu 180 dni, można skorzystać z uproszczonej procedury zgłoszenia robót budowlanych. Każdorazowo nowa lokalizacja musi jednak zostać zgłoszona ponownie w urzędzie.